งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ จ.ระยอง รุ่นที่ 14

Post Views: 173                  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ จ.ระยอง รุ่นที่ 14 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 โดยคณาจารย์และพี่ๆ

Read more

การเสวนา หัวข้อ “พลิกวิกฤตขยะสู่โอกาสการหมุนเวียนที่ยั่งยืน (ทิ้งอย่างไรให้หมุนเวียนอย่างยั่งยืน)”

Post Views: 147        พลิกวิกฤตขยะสู่โอกาสการหมุนเวียนที่ยั่งยืน (ทิ้งอย่างไรให้หมุนเวียนอย่างยั่งยืน) ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565    

Read more

CAPACITY BUILDING FOR PARTNERSHIP 2022 : ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

Post Views: 178        คุณสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหาร ฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจสัตว์บก CPF ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและกำกับดูแลการจัดหาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจ “CPF CAPACITY BUILDING FOR PARTNERSHIP 2022” เพื่อแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานที่ทันสมัย

Read more

โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ประเทศสิงคโปร์

Post Views: 250                คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 -13 ธันวาคม 2565

Read more

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกป่าชายเลนและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยชุมชน

Post Views: 106                  วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2565 นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า ได้ไปร่วมปลูกป่าชายเลนและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยชุมชน ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง

Read more

งานวันคืนสู่เหย้า “ราชพฤกษ์สังสรรค์ สานสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อม”

Post Views: 123                    คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจะจัดงานวันคืนสู่เหย้า “ราชพฤกษ์สังสรรค์ สานสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม” ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา

Read more

การอบรมแนวทางการตรวจติดตามภายในตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001-2015)

Post Views: 116                      นักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง รุ่น 12-13 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม

Read more

การจัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 12-13 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง

Post Views: 159                  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีไหว้ครู  นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 12-13 ณ ห้องอัญชลี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

Read more

ผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2565

Post Views: 180            โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur) ประกาศผล รอบการประกวดผลงานระดับประเทศ กิจกรรมประกวด SMART START IDEA by GSB

Read more
Page 2 of 1512345...10...Last »