ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

Book Cover: ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ISBN                 978-974-225-102-4
ผู้แต่ง                 วิสาขา ภู่จินดา
จำนวนหน้า          392 หน้า; ภาพประกอบ
ปีที่พิมพ์             2555 (พิมพ์ครั้งที่ 2; พิมพ์ครั้งแรก 2553)
พิมพ์ที่               บางกอกบล็อก กรุงเทพฯ

Published: 09/16/2555
Genres: