การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

Book Cover: การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

ISBN                 978-974-231-840-6
ผู้แต่ง                 จำลอง โพธิ์บุญ
จำนวนหน้า        468 หน้า; ภาพประกอบ
ปีที่พิมพ์             2560
พิมพ์ที่               ออลอินวัน พริ้นติ้ง กรุงเทพมหานคร