การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อม

Book Cover: การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อม

ISBN                 974-231-631-7
ผู้แต่ง                 จำลอง โพธิ์บุญ
จำนวนหน้า        218 หน้า; ภาพประกอบ
ปีที่พิมพ์             2554
พิมพ์ที่               ทิพเนตร์การพิมพ์ กรุงเทพฯ

Published: 09/16/2554
Genres: