การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

Book Cover: การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

ISBN                 974-231-732-1
ผู้แต่ง                 วิสาขา ภู่จินดา
จำนวนหน้า        407 หน้า; ภาพประกอบ
ปีที่พิมพ์             2555 (พิมพ์ครั้งที่ 5; พิมพ์ครั้งแรก 2549)
พิมพ์ที่               ทิพเนตร์การพิมพ์ กรุงเทพฯ

Published: 09/16/2555
Genres: