งานวันคืนสู่เหย้า “ราชพฤกษ์สังสรรค์ สานสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อม”

Post Views: 121                    คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจะจัดงานวันคืนสู่เหย้า “ราชพฤกษ์สังสรรค์ สานสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม” ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา

Read more

การอบรมแนวทางการตรวจติดตามภายในตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001-2015)

Post Views: 115                      นักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง รุ่น 12-13 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม

Read more

การจัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 12-13 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง

Post Views: 158                  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีไหว้ครู  นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 12-13 ณ ห้องอัญชลี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

Read more

ผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2565

Post Views: 178            โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur) ประกาศผล รอบการประกวดผลงานระดับประเทศ กิจกรรมประกวด SMART START IDEA by GSB

Read more

งานบายเนียร์แสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาของ สว.ระยองรุ่น 9 และ 10

Post Views: 186            คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานบายเนียร์แสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรการสิ่งแวดล้อม ระยอง รุ่นที่ 9 และ 10 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565)  

Read more

การเสวนา สผ. ก้าวไปข้างหน้า ต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Post Views: 251               คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ได้รับเกียรติร่วมเป็นผู้ร่วมเสวนาในการประชุมวิชาการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2565 ในประเด็น

Read more

ร่วมรักษ์โลกกับกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว”

Post Views: 327              มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน ร่วมกับ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษกับกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว”  <<คลิกที่นี่>>

Read more

การอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Leadership for Sustainable Local Authority) (ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565)

Post Views: 365               คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ บริษัท กรีน อีโคโลจี จำกัด จะจัดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Leadership for Sustainable

Read more

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Post Views: 468           เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้เดินไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ครั้งที่

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่ติดตามแผนงานวิจัย การท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน จังหวัดกระบี่

Post Views: 387             การประชุมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่ติดตามแผนงานวิจัย การท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน จังหวัดกระบี่ แผนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ววน.) ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more
Page 2 of 1412345...10...Last »