ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) หัวข้อ “ขอขมาแม่คงคาด้วย PES (Payment for Ecosystem Service)”

ECO Talk-MAR

งานเสวนา สาระดี เดือนที่ 3 ประเด็นที่ 3 สู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 🌍

เชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ Eco-Talk Series

💦💧 หัวข้อ “ขอขมาแม่คงคาด้วย PES”
เมื่อน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ มีผู้คนเกี่ยวข้องกับน้ำมากมาย เราลองมาหาคำตอบกันว่า แล้วใครควรจะเป็นผู้จ่ายค่ารักษาทรัพยากรน้ำ และต้องจ่ายด้วยวิธีใด 💦💧

โดย ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
🕟 เวลา 16.30 – 18.00 น.
🖥 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
——————————————————
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

📝 ลงทะเบียนที่
https://forms.gle/1wVUqGjw6xb3iYzRA

——————————————————

🌱🌱🌱จัดโดย นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 20 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณณภัทร โทร. 0981546495
คุณโชคอนันต์ โทร. 0889095193

📨E-mail: ecotalk20@gmail.com

Leave a Reply