งานวันคืนสู่เหย้า “ราชพฤกษ์สังสรรค์ สานสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อม”

                   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจะจัดงานวันคืนสู่เหย้า “ราชพฤกษ์สังสรรค์ สานสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม” ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ รวมถึงเป็นโอกาสที่ศิษย์เก่าจะได้กลับมาเยี่ยมคณะและสถาบัน

งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 1 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 2 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 3 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 4 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 5
งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 6 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 7 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 8 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 9 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 10
งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 11 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 12 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 13 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 14 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 15
งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 16 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 17 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 18 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 19 งานวันคืนสู่เหย้า (300x300) 20

Leave a Reply