การจัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 12-13 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง

                 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีไหว้ครู  นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 12-13 ณ ห้องอัญชลี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย มีนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบันของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและอบอุ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ NIDA Environment School❤️🌷🌸

พิธีไหว้ครู 3 (500x500) พิธีไหว้ครู 12 (500x500) พิธีไหว้ครู 5 (500x500) พิธีไหว้ครู 11 (500x500) พิธีไหว้ครู 6 (500x500)
พิธีไหว้ครู 10 (500x500) พิธีไหว้ครู 2 (500x500) พิธีไหว้ครู 1 (500x500) พิธีไหว้ครู 4 (500x500) พิธีไหว้ครู 13 (500x500)
พิธีไหว้ครู 15 (500x500) พิธีไหว้ครู 16 (500x500) พิธีไหว้ครู 66 (500x500) พิธีไหว้ครู 7 (500x500) พิธีไหว้ครู 55 (500x500)

Leave a Reply