ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีสอบสัมภาษณ์              คลิ๊ก

กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา   คลิ๊ก

กรณีประสบการณ์ทำงาน     คลิ๊ก 

รับสมัคร 4-65

Leave a Reply