ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาโท ภาคปกติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคปกติ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. กรณีสอบสัมภาษณ์              คลิ๊ก
  2. กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา   คลิ๊ก
  3. กรณีประสบการณ์ทำงาน     คลิ๊ก 

Leave a Reply