โครงการ “การอบรมส่งเสริมอาชีพการทำแหนมเห็ดนางฟ้าและมะละกอสี่สหาย” เพื่อส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจและอาชีพเสริมภายในพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

                                                                             กิจกรรมดี ๆ วันนี้ กับโครงการ
                                                                          🎊🌼🎊NIDA U2T🌸❤️🌼

                  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ “การอบรมส่งเสริมอาชีพการทำแหนมเห็ดนางฟ้าและมะละกอสี่สหาย” เพื่อส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจและอาชีพเสริมภายในพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก🎉🎊🎉                                         

1 2 3 4 5 (750x1000) 6 (750x1000)

🎉🎊🎉โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)🎊🎉🎊

                                                                            Proud to be NIDA Environment School❤️💕❤️

                                                              #NIDA #GSEDA #U2T #ProudToBeNidaEnvironmentSchool

Leave a Reply