โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

                           กิจกรรมดี ๆ วันนี้ กับโครงการ U2T NIDA คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ “การอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพร สเปรย์ฟ้าทะลายโจร และสเปรย์กระชายขาว” ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก🎉🎊🎉 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย 2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย 3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย 44 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย 5 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย 7

 

                                         ❤️💕❤️โครงการดี ๆ ที่พวกเราภาคภูมิใจ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะคะ❤️💕❤️

 

        🎉🎊🎉โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)🎊🎉🎊

                                                                   Proud to be NIDA Environment School❤️💕❤️

                                                          U2T#NIDA#GSEDA #ProudToBeNidaEnvironmentSchool

Leave a Reply