เศรษฐกิจหมุนเวียน CIRCULAR ECONOMY กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

                         เศรษฐกิจหมุนเวียน CIRCULAR ECONOMY กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. เป็นการประชุมผ่าน ZOOM Webinar หรือ Facebook LIVE Dasta Thailand   

S__32456803 S__32456801 S__32456804 รูป 4

 

Leave a Reply