การจัดงานวันคืนสู่เหย้า “สว. คืนสู่เหย้า ถิ่นเก่าราชพฤกษ์ ระลึกสายสัมพันธ์ 2563”

                                      คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะ จัดงาน “สว. คืนสู่เหย้า ถิ่นเก่าราชพฤกษ์ ระลึกสายสัมพันธ์ 2563” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ร้อยดวงใจน้องพี่ สานสัมพันธ์ไมตรี EMNIDA มีทั้งการแสดงของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก และ นักศึกษาปริญญาโท จังหวัดระยอง ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น     

คืนสู่เหย้า 3 (500x500) คืนสู่เหย้า 4 (500x500) คืนสู่เหย้า 6 (500x500) คืนสู่เหย้า 38 (500x500) คืนสู่เหย้า 35 (500x500)
คืนสู่เหย้า 29 (500x500) คืนสู่เหย้า 34 (500x500) คืนสู่เหย้า 13 (500x500) คืนสู่เหย้า 14 (500x500) คืนสู่เหย้า 24 (500x500)
คืนสู่เหย้า 24 (500x500) คืนสู่เหย้า 44 (500x500) คืนสู่เหย้า 41 (500x500) คืนสู่เหย้า 40 (500x500) คืนสู่เหย้า 2 (500x500)

 

Leave a Reply