กิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง รุ่น 10-11

                            กิจกรรมดี ๆ จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นักศึกษา ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง จังหวัดระยอง รุ่น 10-11 จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย มีคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและอบอุ่น

วันไหว้ครู ระยอง 7 (600x350) วันไหว้ครู ระยอง 5 (600x350) วันไหว้ครู ระยอง 4 (600x350) วันไหว้ครู ระยอง 2 (600x350) วันไหว้ครู ระยอง 1(600x350)

Leave a Reply