โครงการเหลือ-ขอเปลี่ยนแปลงสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

                                              คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทำโครงการเหลือ-ขอเปลี่ยนแปลงสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์  และนักศึกษาปริญญาโท ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในครั้งนี้  

โครงการเหลือ-ขอเปลี่ยนแปลงสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 3 (แก้) โครงการเหลือ-ขอเปลี่ยนแปลงสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 2 (แก้) โครงการเหลือ-ขอเปลี่ยนแปลงสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 4 (แก้) โครงการเหลือ-ขอเปลี่ยนแปลงสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 5 (แก้) โครงการเหลือ-ขอเปลี่ยนแปลงสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 6 (แก้) โครงการเหลือ-ขอเปลี่ยนแปลงสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 7 (แก้)

Leave a Reply