ประกาศผลสอบปากเปล่าสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ครั้งที่ 1/63

          คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท
ในวันที่ 25 เมษายน 2563 นั้น

            บัดนี้ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผลการสอบปากเปล่า “ผ่าน” ครั้งที่ 1/2563

ประกาศดาวน์โหลด  คลิ๊ก 

Leave a Reply