การบริจาคหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ

                       คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดย ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดี คณาจารย์ บุคลากรของคณะ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จึงขอส่งหน้ากาก Face Shield เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
โดยขอขอบคุณในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤติการณ์ครั้งนี้

faceshield 1 (250x250 faceshield 2 (250x250 faceshield 3 (250x250 faceshield 4 (250x250  faceshield 5 (250x250

 

faceshield 6 (250x250 faceshield 7 (250x250 faceshield 8 (250x250 faceshield 9 (250x250  faceshield 10 (250x250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply