ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะ ตำหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

ด้วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะบริหารการพัฒนสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญาตรี จำนวน 1 อัตรา คณะจึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบดังนี้