เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม 2562

 “สิ่งแวดล้อม 2562 วิกฤต หรือ โอกาส ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม”
Environment 2019 : Crisis or Opportunity in Environmental Management

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562    เวลา 8.30-17.30 น.     สถานที่ ณ ห้องสมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

register

 

 

ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน      2,000 บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม      ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

   กำหนดการรับสมัคร

Picture2

ปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 25 มิถุนายน พ.ศ.2562

หัวข้อการนำเสนอประกอบด้วย

  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • การวางแผนการจัดการนโยบายสิ่งแวดล้อม
  • กฎหมายสิ่งแวดล้อมและนโยบายสิ่งแวดล้อม
  • กฎหมายสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม
  • เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • การประเมินสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • หัวข้อที่น่าสนใจอื่น ๆ ในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

 

รูปแบบบทคัดย่อและบทความ

ENVI2019 Abstract Template       Download

ENVI2019 Full Paper Template      Download

ENVI2019 คำแนะนำการเขียนบทความ      Download

 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รายละเอียดการประชุมติดต่อได้ที่

อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 4 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2727-3798

โทรสาร : 0-2374-4280

E-mail : suchela.nil@nida.ac.th

Leave a Reply