ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

                         คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ อาคารราชพฤกษ์ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

ปฐมนิเทศ ป.เอก แก้ 8 ปฐมนิเทศ ป.เอก 5 ปฐมนิเทศ ป.เอก 9 ปฐมนิเทศ ป.เอก 10 ปฐมนิเทศ ป.เอก 13

Leave a Reply