โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14

                    โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14 ภายใต้ โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ และโรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

การสัมมนาลดเมืองร้อนด้วยมือเรา 2 การสัมมนาลดเมืองร้อนด้วยมือเรา 1 การสัมมนาลดเมืองร้อนด้วยมือเรา 3

Leave a Reply