สืบสานประเพณีไทย “พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์” ประจำปี 2561

          คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมสืบสานประเพณีไทย “พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์” ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 -10.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 5 อาคารราชพฤกษ์ 

สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0284_0 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0244 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0233_0 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0232 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0231
สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0229_0 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0230 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0004 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0228_0 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0008
สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0224_0 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0005 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0006 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0102 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0110
สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0118 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0013 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0016 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0018 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0023
สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0027 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_00288 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_00299 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0032 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0033
สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0034 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0035 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0037 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0039 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0040
สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0052 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0050 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0049 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0047 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0045
สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0073 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0068 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0058 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0056 สงกาน 21-4-61_๑๘๐๔๒๒_0055

Leave a Reply