ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร (รุ่น 16) ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

                     ประกาศรับสมัคร                       ดาวน์โหลด

                     ใบสมัครและหนังสือรับรอง       ดาวน์โหลด 

                      ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร          ดาวน์โหลด

                      Link รับสมัคร                            Click