งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

           คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ อาคารราชพฤกษ์ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 โดยมีคณบดี คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานครั้งนี้

ปฐมนิเทศ ป.เอก 21 ปฐมนิเทศ ป.เอก 22 ปฐมนิเทศ ป.เอก 18 ปฐมนิเทศ ป.เอก 20 ปฐมนิเทศ ป.เอก 5
ปฐมนิเทศ ป.เอก 7 ปฐมนิเทศ ป.เอก 9 ปฐมนิเทศ ป.เอก 10 ปฐมนิเทศ ป.เอก 11 ปฐมนิเทศ ป.เอก 14
ปฐมนิเทศ ป.เอก 16 ปฐมนิเทศ ป.เอก 17 ปฐมนิเทศ ป.เอก 8 ปฐมนิเทศ ป.เอก 15 ปฐมนิเทศ ป.เอก 20