มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

            คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   โดยมี รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ให้กับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3 มกราคม 2561 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

มอบกระเช้า 1 มอบกระเช้า 2 มอบกระเช้า 3 มอบกระเช้า 4 มอบกระเช้า 4