“งานคืนสู่เหย้า คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560”

            ราชพฤกษ์คืนถิ่น สิ่งแวดล้อมคืนรัง” ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ร้อยดวงใจน้องพี่ สานสัมพันธ์ไมตรี EMNIDA

ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น   

กลางคืน 12 7 11 12 13
8 6 3 2 1
5 16 4 1 2
3 4 8 6 7
9 10 11 12 13
15 16 17 FB_IMG_1514282249526 FB_IMG_1514282253066
FB_IMG_1514282278808 FB_IMG_1514282160622 FB_IMG_1514282206313 FB_IMG_1514282209942 FB_IMG_1514282213908
FB_IMG_1514282226324 FB_IMG_1514282232080 FB_IMG_1514282290481 FB_IMG_1514282294363 FB_IMG_1514282297850