ขอเชิญอบรม ECO SEMINAR SERIES หลักสูตร “ก้าวทันระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 การตรวจประเมินภายใน” (Internal Environmental Audit )

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ศูนย์การเรียนส่วนภูมิภาค จ.ระยอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดฝึกอบรมฟรี
ECO SEMINAR SERIES  หลักสูตร “ก้าวทันระบบมาตรฐาน ISO14001:2015  การตรวจประเมินภายใน” (Internal Environmental Audit )

สถานที่ฝึกอบรม :
ห้องประชุมสมเจตน์ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.มาบตาพุด) อ.เมือง จ.ระยอง
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เริ่มตั้งเเต่เวลา 08:30 – 16:30 น.
(เวลาอบรม 9:00-16:00น.)

ลงทะเบียนที่
https://goo.gl/forms/RsDEYrnEvwOCT2732
(***ไม่มีค่าใช่จ่าย***)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง
Line ID : @grp3864f
หรือ โทร 088 941 51

ลงทะเบียนฟรี        Click

แบนเนอร์