กิจกรรมดี ๆ จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมลักสูตร Eco – Seminer “ก้าวทันกฎหมายสิ่งแวดล้อม”ในยุค Thailand 4.0  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 โครงการดีๆ  สมัครด่วน!!!

ก้าวทันกฎหมายสิ่งแวดล้อม