พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป

          วันนี้ 2 ธ.ค. 59 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) โดย รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีพิธีดังกล่าว  โดย เวลา 8.00 น. จัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 19 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนวมินทราธิราช  หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และเวลา 9.00 น. จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่สถาบันเข้าพิธีกันเป็นจำนวนมาก

6

9 10 8
2

13 12

7
11 4

5 3