กิจกรรม วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 14)

(ซ้าย) ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ , (ขวา) รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ
(ซ้าย) ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (ขวา) รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

กิจกรรมดี ๆ วันนี้: นักศึกษา คณาจารย์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เข้าร่วม ณ หาดแม่รำพึง ลานหินขาว-ก้นอ่าว ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เสาร์ที่ 17 กันยายน 59 มีบุคลากรจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมดี ๆ ที่เราจะร่วมมือร่วมใจกันเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างยั่งยืน มาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว NIDA Environment School กับพวกเรานะคะ 

นักศึกษา คณาจารย์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษา คณาจารย์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล