โครงการสิ่งแวดล้อมสายสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคม 2559

“โครงการสิ่งแวดล้อมสายสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคม” ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2559 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ กรุงเทพ ระยอง นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของความรัก ความผูกผัน เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้

ประมวลภาพเหตุการณ์ คลิก