โบว์ลิ่ง สิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ 2559

Green Relationship Bowling 2016
Green Relationship Bowling 2016
Green Relationship Bowling 2016
Green Relationship Bowling 2016
 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ได้ร่วมงาน  Green Relationship Bowling 2016 งานโบว์ลิ่ง สิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ 2559
ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและถ้วยผู้บัญชาการทหารหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
โดย ชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อมนิด้า จ.ระยอง งานนี้ทั้งบุคคลภายนอก ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรมโยนโบว์ลิ่งกันอย่างหนาแน่นลานเลยค่ะ