ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม

NIDA Environment School Conference
International Conference on Global Change, Environment, and Sustainability  new
NIDA Environment School, Bangkok, Thailand. December 19, 2015​


NIDA Environment School Conference Schedule  new

ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม

         
 

ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม นิด้า
NIDA Environment School
ศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อศึกษาการจัดการพลังงานโดยการนำขยะมูลฝอยมาเป็นเชื้อเพลิง ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น - 12.00 น

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง จากภูผาถึงทะเล”

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมระยอง จากภูผาถึงทะเล

Read more...

จส.สานสัมพันธ์และผู้บริหารพบศิษย์เก่า

สานสัมพันธ์ นิด้ารักษ์ชายหาด ปี 2556

Read more...

เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ศึกษาการจัดการอนุรักษ์แบบยั่งยืน 

 

Read more...

จส.สานสัมพันธ์และผู้บริหารพบศิษย์เก่า

สานสัมพันธ์ นิด้ารักษ์ชายหาด ปี 2556

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 สาขาการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษาระยอง รุ่นที่ 3 และกรุงเทพ รุ่นที่ 10 จัดงาน จส. "สานสัมพันธ์ นิด้ารักษ์ชายหาด ปี 2556"
ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อรับน้องและกิจกรรม Hawaii Green Night Party ณ โรงแรมอมรพันธ์วิลล่า และกิจกรรมเก็บขยะชาดหาด ณ ชายหาดสวนสน สวนรุกขชาติเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีคณะผู้บรหารสถาบัน นำโดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วย พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนา และเจ้าหน้าที่สถาบันเดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน ประชาสัมพันธ์โครงการพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึก และโครงการกองทุนเพื่อน้อง
  

You are here: Home News and Events จส.สานสัมพันธ์และผู้บริหารพบศิษย์เก่า