เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

Sample image

จากคำพิพากษาขององค์คณะตุลาการศาลปกครองกลาง ที่ให้รัฐบาลไปทำประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแผนบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน ก่อนดำเนินการจ้างออกแบบแต่ละแผนงาน ได้สร้างความพอใจให้กับนายศรีสุวรรณ และคณะรวม 45 คนในฐานะผู้ร้อง และยังจะเดินหน้าต่อในการยื่นต่อป.ป.ช.เพื่อเอาผิดกับนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลแผนการบริหารจัดการน้ำ ฐานละเลยการปฎิบัติหน้าที่ และดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองต่อไป

ที่ผ่านมานายศรีสุบรรณ ในฐานะนายกสมาคมต่อต้านสภาวะแวดล้อม ได้ดำเนินการฟ้องร้องมาแล้วกว่า 50 คดี กรณีโครงการต่างๆที่สร้างความเดือดร้อน กระทบต่อประชาชนและชุมชน ยกตัวอย่าง"คดีมาบตาพุด"ที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับการดำเนินการ 76 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง หรือคดีมลพิษทางเสียงจากสนามบินสุวรรณภูมิกระทบต่อชาวบ้านใกล้เคียง รวมถึงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ แก้ปัญหาน้ำท่วม เพราะจะกระทบต่อผืนป่าและชุมชนอย่างหนัก หรือล่าสุดการประชุมน้ำโลกที่จ.เชียงใหม่ มองว่าเป็นปาหี่ ผลาญภาษีประชาชนโดยใช่เหตุ...เรียกได้ว่าขอทำหน้าที่ค้านอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ยืนยันหนักแน่นในการทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดเพื่อคานอำนาจนักการเมือง ..

You are here: Home Alumni เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา