ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม Eco Talk Series ในหัวข้อ “สำนักงานสีเขียว (Green office) กับประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับองค์กร”

Post Views: 169 ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม 🌟 กิจกรรม Eco Talk Series ♻️ ในหัวข้อ “สำนักงานสีเขียว (Green office) กับประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับองค์กร” 🗓 พบกันวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

Read more