ประกาศผลการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2565

Post Views: 107 ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 นั้น                    บัดนี้

Read more