ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะ ตำหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

Post Views: 257 ด้วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะบริหารการพัฒนสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญาตรี จำนวน 1 อัตรา คณะจึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบดังนี้

Read more

รับสมัครงาน

Post Views: 1,862 ด้วยคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะบริหารการพัฒนสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา คณะจึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบดังนี้

Read more