นางสาวธารารัตน์ อำนักมณี

S__214925315

นางสาวธารารัตน์ อำนักมณี

ตำแหน่ง :

  •     นักวิชาการการเงินและบัญชี     

ติดต่อ

  •      โทรศัพท์: 66-2-727-3998
  •      โทรสาร: 66-2-374-4280
  •       อีเมล์: tararat.amn@nida.ac.th