นางสาวอัญญา นิ่มสุข

ANYAนางสาวอัญญา นิ่มสุข

ตำแหน่ง :

  •      ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม    

ติดต่อ :

  •      โทรศัพท์: 02-727-3850

  •      โทรสาร:   02-374-4280

  •      อีเมล์: anya.s@nida.ac.th