📍ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม “ความท้าทายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ามกลางกระแสแห่งความยั่งยืน”

Post Views: 98 เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8  The 8th National Conference on Environmental Development Administration หัวข้อ “ความท้าทายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ามกลางกระแสแห่งความยั่งยืน” วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) หัวข้อ “การเงินที่เป็นธรรม กับการผลักดัน นโยบายของธนาคารด้านสิ่งแวดล้อม”

Post Views: 109 📍 พบกับประเด็นการสร้างกลไกทางการเงิน เพื่อสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 🏝️กับงานเสวนา สาระดี เดือนที่ 4 ประเด็นที่ 4 สู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 🌍 📌 เชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ Eco-Talk Series 🏦💰⛰️หัวข้อ  “การเงินที่เป็นธรรม

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) หัวข้อ “ขอขมาแม่คงคาด้วย PES (Payment for Ecosystem Service)”

Post Views: 118 งานเสวนา สาระดี เดือนที่ 3 ประเด็นที่ 3 สู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 🌍 เชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ Eco-Talk Series 💦💧 หัวข้อ “ขอขมาแม่คงคาด้วย PES” เมื่อน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ มีผู้คนเกี่ยวข้องกับน้ำมากมาย

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) หัวข้อ “ยานยนต์ไฟฟ้า ทางออกปัญหา Climate Change ในภาคการขนส่งจริงหรือไม่”

Post Views: 121  งานเสวนา สาระดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  เชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟัง เสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series)ประเด็นสำคัญในเดือน กุมภาพันธ์ 2566   ประเด็น “ยานยนต์ไฟฟ้า ทางออกปัญหา Climate Change ในภาคการขนส่งจริงหรือไม่”  โดย1.

Read more

การจัดงานเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) หัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Post Views: 83              คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 20 ได้จัดงานเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) ภายใต้หัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  เมื่อวันที่

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ (Eco-Talk Series) 6 เดือน 6 ประเด็นสำคัญ ในปี พ.ศ. 2566

Post Views: 181 ภายใต้หัวข้อ ‘’การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  เพื่อเป็นแนวทาง และสร้างองค์ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต หัวข้อประกอบด้วย 1.“SDG = CSR?” วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 2.“ยานยนต์ไฟฟ้า ทางออกปัญหา Climate

Read more

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ จ.ระยอง รุ่นที่ 14

Post Views: 124                  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ จ.ระยอง รุ่นที่ 14 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 โดยคณาจารย์และพี่ๆ

Read more

การเสวนา หัวข้อ “พลิกวิกฤตขยะสู่โอกาสการหมุนเวียนที่ยั่งยืน (ทิ้งอย่างไรให้หมุนเวียนอย่างยั่งยืน)”

Post Views: 126        พลิกวิกฤตขยะสู่โอกาสการหมุนเวียนที่ยั่งยืน (ทิ้งอย่างไรให้หมุนเวียนอย่างยั่งยืน) ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565    

Read more

CAPACITY BUILDING FOR PARTNERSHIP 2022 : ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

Post Views: 144        คุณสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหาร ฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจสัตว์บก CPF ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและกำกับดูแลการจัดหาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจ “CPF CAPACITY BUILDING FOR PARTNERSHIP 2022” เพื่อแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานที่ทันสมัย

Read more

โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ประเทศสิงคโปร์

Post Views: 178                คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 -13 ธันวาคม 2565

Read more
Page 1 of 1512345...10...Last »