วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Book Cover: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ISBN 974-231-569-8
ผู้แต่ง ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
จำนวนหน้า 790 หน้า
ปีที่พิมพ์ 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 4; พิมพ์ครั้งแรก 2547)
พิมพ์ที่ ทิพเนตร์การพิมพ์ กรุงเทพฯ

Published: 09/16/2557
Genres: