มลพิษจากมูลสัตว์ต่ออนามัยสิ่งแวดล้อม

Book Cover: มลพิษจากมูลสัตว์ต่ออนามัยสิ่งแวดล้อม

ISBN                 978-974-231-798-0
ผู้แต่ง                 ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
จำนวนหน้า        838 หน้า
ปีที่พิมพ์             2557 (พิมพ์ครั้งที่ 5; พิมพ์ครั้งแรก 2550)
พิมพ์ที่               ทิพเนตร์การพิมพ์ กรุงเทพฯ

Published: 09/16/2557
Genres: