กฏหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม

Book Cover: กฏหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม

ISBN                 974-91062-8-8
ผู้แต่ง                 บุญจง ขาวสิทธิวงษ์
จำนวนหน้า        315 หน้า
ปีที่พิมพ์             2555 (พิมพ์ครั้งที่ 4; พิมพ์ครั้งแรก 2546)
พิมพ์ที่               สำนักพิมพ์ปทุมทิพย์ กรุงเทพฯ