ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีสอบสัมภาษณ์              คลิ๊ก

กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา   คลิ๊ก

กรณีประสบการณ์ทำงาน     คลิ๊ก 

2-66

Leave a Reply