ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2566 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นั้น

                   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศ    คลิ๊ก

Leave a Reply