ผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2565

           โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur) ประกาศผล รอบการประกวดผลงานระดับประเทศ กิจกรรมประกวด SMART START IDEA by GSB Startup รอบต่อยอดจากโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”      << คลิกที่นี่ >>  

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (วันที่ 31 สิงหาคม 2565) (500x500)                     

 

 

 

Leave a Reply