การจัดโครงกสรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

       คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. จำลอง โพธิ์บุญ เป็นประธาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา เป็นเลขานุการ วันเปิดตัวนำเสนอโครงการ ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

timeline_20220311_134634 timeline_20220311_134611 timeline_20220311_134554 129215 timeline_20220311_134600

Leave a Reply