งานทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 7 แห่งการสถาปนาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

         คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันจัดตั้งคณะ  ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ครบรอบ 7 ปี ณ อาคารราชพฤกษ์ ดาดฟ้า ชั้น 5 โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ NIDA Environment School

ปีใหม่ 24-12-64 (500x500) 1 ปีใหม่ 24-12-64 (500x500) 2 ปีใหม่ 24-12-64 (500x500) 3 ปีใหม่ 24-12-64 (500x500) 4 ปีใหม่ 24-12-64 (500x500) 5

Leave a Reply